Intervisie

Intervisie is een werkwijze, gericht op het oplossen van individuele werkvragen, die steeds meer aandacht krijgt in brede kringen van bedrijfsleven, gezondheidszorg en welzijn. De grootste troef van intervisie is het aandacht geven aan elkaar: het afspreken van een vast moment om in alle rust en ruimte te praten met elkaar, maar wel met de doelstelling een probleem van een oplossing te voorzien. Dus niet vrijblijvend. Dat stelt hoge eisen aan de deelnemers omdat je je moet houden aan een aantal afspraken: op tijd zijn, het gesprek leiden, een methode voorbereiden.

Begeleide intervisie

Om intervisie(groepen) binnen een organisatie succesvol op te starten en te ontwikkelen werken wij met begeleide intervisie. De achterliggende gedachte hierbij is dat niet iedereen zomaar kan deelnemen aan een intervisiegroep, omdat er te weinig ervaring is met dit soort groepsprocessen die op communicatieve vaardigheden gebaseerd zijn. Een intervisiebegeleider helpt om vertrouwen, een goede communicatie en oefening in het gebruik van methodes op te bouwen. De intervisiebegeleider zal er zorg voor dragen dat de meest geschikte methode wordt ingezet. Dat geeft een krachtige impuls om gericht te werken naar een bepaald resultaat binnen een bepaalde tijd, meestal zo’n 2 tot 3 uur. Na een 3 tot 5 begeleide intervisie bijeenkomsten kan een groep zelfstandig verder.

Scroll naar boven