Privacyverklaring

Om je op onze site en in onze begeleiding vrij te kunnen bewegen zijn we helder over hoe wij omgaan met
persoonlijke gegevens van onze klanten.
Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.
Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat
ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze

Privacyverklaring

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt en wellicht hetcontactformulier invult, en/of gebruik maakt van de
diensten van Horizonte, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens(dit
zijn doorgaans de gegevens van je werknemers omdat in bijna alle gevallen de werkgever onze
opdrachtgever is) telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht,
oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel
begeleidingstraject of groepsbijeenkomst). Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om
contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De
begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, worden
zorgvuldig opgeslagen. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens
worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide
bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een
mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang
zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit kan zijn met:

  • De bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Met de accountant en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Met de website host en onze ICT-beheerder, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren en opslag van onze data.

Verder maken wij in onze begeleiding gebruikt van een aantal trainingsprogramma’s en methodieken. Te
weten:

  • De Zelfkennismethode (www.zkmvereniging.nl). Ook vanuit deze beroepsvereniging wordt het werken volgens de privacy richtlijnen geborgd in de kwaliteitseisen waaraan wij ons verplicht zijn te houden.
  •  Het platform Uit je hoofd, in je lijf (www.uitjehoofd-injelijf.nl)
  •  Het programma ‘My Insight Out’ (www.myinsightout.nl)

Met al deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Ook zij dienen zich te houden aan de nieuwe wetgeving in het kader van privacy.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het
gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je
afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding
laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen
functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de
website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van
het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van
een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the
cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en
het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de
gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst
genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee
jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals
elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens,
zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding
toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht
indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven