Team Coaching Home

ZKM voor teams met behulp van Teaminzichten®

Teaminzichten® is een instrument voor organisaties dat eenvoudig en genuanceerd teamprocessen in kaart brengt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke Zelf-kennismethode ZKM, waarmee complexe menselijke vraagstukken worden verhelderd.

Het functioneren van het team wordt gedragen door de afzonderlijke teamleden. Als een teamlid niet voldoende kan bijdragen of zich onvoldoende verbonden voelt met het team heeft dit invloed op het teampresteren. Als dit voor meerdere teamleden geldt, wordt die invloed alleen maar groter. Met behulp van ZKM Teaminzichten worden zowel de individuele- als teampatronen zichtbaar. Als deze stimulerende- en belemmerende patronen bekend zijn, gaat het team vervolgens zowel individueel als collectief aan de slag om de belemmerende patronen te doorbreken en de werking van de stimulerende patronen te intensiveren.

Lees meer…
Scroll naar boven