Leiderschap

Als leidinggevende wil je het beste uit je team halen. Je wilt  dat jij en je medewerkers in balans zijn en met plezier en goed resultaat hun werk doen. Zo draag je bij aan het realiseren van je eigen ontwikkeldoelen, die van je medewerkers en die van de organisatie in zijn geheel.

Als dit is waar je naar verlangt dan zijn de volgende zaken van belang:

01

Waarde en kwaliteiten

Leer jouw waarden en kwaliteiten als leider kennen.

02

Impact & herkenning

Leer inzien wat de impact van jouw gemoedstoestand, mindset, emoties en gedrag op anderen is. Dat je herkent welk effect het gedrag van anderen op jou heeft en andersom.

03

Veiligheid

Creëer een veilig werk- en leerklimaat waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en initiatief durven te nemen. Een klimaat waarin het oké is om fouten te maken en feedback te geven.

Hoe wij je hierbij helpen

Horizonte zorgt dat jij jezelf, je medewerkers en je team in balans en met plezier en resultaat laat werken. 

De methode die wij gebruiken bij het ontwikkelen van jouw leiderschapsimpact heet de ‘Zelfkennismethode’ (ZKM). Het is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die snel inzicht geeft in gedragspatronen. Je gaat op zoek naar belangrijke verhalen uit jouw leven die van invloed zijn op wie je nu bent en hoe je leiding geeft. Hierdoor ontdek je welke gedragspatronen je ontwikkeld hebt, welke helpend zijn en welke niet. Je leert deze te herkennen en doorbreken. Ook ontdek je welke kwaliteiten en waarden als een rode draad door jouw verhaal lopen. Je leert deze in je rol als leidinggevende bewuster in te zetten.

Uitgangspunt van de ZKM is dat we als mens twee drijfveren hebben. Het ene gaat over autonomie: dit ben ik, en dit draag ik bij aan de wereld. We willen voelen dat we richting kunnen geven aan ons leven en onszelf. Het gaat in de kern om zelfwaardering. De tweede gaat over verbinding, een diep verlangen om erbij te horen en ergens onderdeel van te zijn.

Hoe we die verlangens naar autonomie en verbinding invullen is heel persoonlijk en wordt beïnvloed door jouw levenservaringen. Je vergroot jouw impact als leider wanneer je je richt op het vergroten van de autonomie van jouw medewerkers en tegelijkertijd de onderlinge verbinding in je team versterkt. Een krachtig leider is hierin in staan op èn zichzelf te blijven èn in contact te blijven met zijn of haar omgeving.  

Teamwork

Horizonte ondersteunt je in het vergroten van de impact van jouw team.

Effectief samenwerken betekent volgens ons: ruimte voelen voor jezelf en je verbonden voelen met je collega’s en je gezamenlijke opdracht. Erkennen dat er onderlinge verschillen zijn, en die benutten in plaats van veroordelen. Je richten op wat werkt en dit uitvergroten. Hoe kan de ‘vrije ruimte’ worden vergroot waarin plaats is voor feedback en openheid over hoe zaken worden ervaren in de samenwerking?

Wil je aan de slag met je team? Horizonte biedt effectieve team programma’s. 

Scroll naar boven