'Waar sta ik in het venster van excelleren?'

Samen met Horizonte zijn wij een samenwerking aangegaan met ons team om de communicatie en transparantie te vergroten en de rollen bloot te leggen.

Om hier meer inzicht in te krijgen en verantwoordelijkheid in te nemen waren er zowel gezamenlijke als individuele sessies en opdrachten. De opdrachten waren erop gericht concreet aan de slag te gaan met gedrag dat helpt om te groeien en excelleren op team- & en individueel niveau. 

Een opdracht die mij enorm is bijgebleven is het venster van excelleren. In dit venster krijg je in korte tijd inzicht in hoe iedereen op dat moment het samenwerken ervaart. Mij gaf het antwoord op de vraag hoe ik in mijn stijl van leidinggeven aan het team de optimale balans tussen ‘caring & daring” vind.

Ik ben me veel bewuster van mijn positie en die van mijn collega’s in dat venster. Van hieruit ga ik het gesprek aan en kies ik welke strategie ik inzet om uit het vermijden en domineren te blijven en met het team volop in het venster van excelleren te staan. Kortom een waardevolle oefening die veel inzichten en concrete oplossingsrichtingen heeft opgeleverd. Dank voor de fijne samenwerking. Wij werken verder!

Inge | Teammanager Gilde Opleidingen Zorg & Gilde Internationaal

'Samen lachen maakt alles lichter'

Het begon met de workshop “Voor wie doe ik het eigenlijk” die Mirjam gaf, waarin ik tot de ontdekking kwam dat in een situatie waarin ik trots op mezelf kon zijn, ik mezelf helemaal geen credits gaf voor het gevoel trots. Ik vroeg me dan ook af of mijn gevoel van vermoeidheid (leeggezogen voelen) hiermee zou kunnen samenhangen en kreeg de kans om dat te onderzoeken. Samen met Mirjam ben ik gedoken in mijn eigen verhalen en heb daaraan gevoelens gekoppeld.

Ik vond het heel verhelderend om situaties uit m’n verleden onder de loep te nemen en die nogmaals betekenis te geven. Naar aanleiding daarvan heb ik een tekening gemaakt: die zou ik in de toekomst er nogmaals bij kunnen pakken, mocht de situatie dat vragen en wat me dan richting zou kunnen geven. Het werd een meisje onder een regenboog. Dit alles werd door Mirjam heel mooi en met veel humor begeleid. Wat hebben we heerlijk gelachen. Samen lachen maakt alles lichter!  

En dat resoneert, 5 maanden na afloop van ‘mijn traject’, nog na. Wanneer ik in een lastige situatie zit pak ik de tekening van het meisje onder de regenboog erbij en neem de tijd om na te gaan wat er aan de hand is en vraag me af waarom het me zo raakt. “Nieuwsgierig” hoor ik Mirjam dan zeggen. Wanneer ik stilsta bij de vraag hoe het nu met me gaat, hoor ik Mirjam “vertragen” zeggen. Het balanceren van de energie blijft een gegeven, wat me bezig blijft houden. Maar ik ben blij dat ik niet meer enkel bezig ben met mijn eígen regel: “Ik moet 150% geven op m’n werk!”

Dank Mirjam voor alles! 

Monique | Werkzaam bij onderwijsstichting Movare

'Ik had nooit durven hopen dat ik zoveel uit het coachingstraject zou halen'

In een tijd waar voor mij elke dag aan me voorbij vloog, ik geen seconde meer stil stond en ik alles op de automatische piloot deed, waren een aantal (grote) teleurstellende veranderingen in mijn leven de druppel die mijn emmer lieten overlopen. In mijn zoektocht naar een coach ben ik bij Mirjam terecht gekomen. Waar ik vooraf bang was voor teveel ‘zweverigheid’ was het tegenovergestelde waar. Het klikte meteen met Mirjam, ze is oprecht en to the point op een goede en hartelijke manier. Ik had nooit durven hopen dat ik zoveel uit het coachingstraject zou halen. Door terug te gaan naar bepaalde situaties in mijn verleden en de emoties die deze bij mij opriepen, werd voor mij duidelijk waarom ik bepaalde dingen op dat moment deed waarop ik ze deed, maar ook welke dingen ik daaraan wilde veranderen. Mirjam stelde daarbij de juiste vragen en gaf goede adviezen waardoor bepaalde patronen langzaam doorbroken werden.

Het traject was voor mij precies lang genoeg. Waar ik op het begin dacht dat ik snel weer ‘aan mijn lot’ overgelaten zou worden, bleek dat Mirjam nog een hele tijd met mij mee bleef lopen. Dit was voor mij precies genoeg tijd om uiteindelijk te beseffen dat de sessies vanaf een bepaald punt niet meer nodig waren.

Mirjam, ik ben ontzettend blij dat ik jouw hulp heb mogen krijgen en had niks anders gewild. Dank daarvoor!

Projectleiders CBS

Icon wit

'Situaties en patronen van vroeger bleken heldere raakvlakken te hebben met gebeurtenissen en situaties van nu'

Na bijna 27 jaar als leerkracht in het primair onderwijs aan dezelfde school verbonden te zijn geweest, merkte ik dat ik vast aan het lopen was. Het plezier in mijn werk was flink verminderd en het lukt me niet meer om de dingen positief te benaderen. Een beeld van mezelf dat ik helemaal niet herkende. Beseffend dat er echt iets moest gebeuren om een burn-out later te voorkomen, heb ik mijn bestuurder gevraagd of ik een coach mocht benaderen. Iemand die mij kon helpen weer overzicht te krijgen en samen met mij alle gevoelens op een rijtje kon zetten. Even alles weer relativerend in perspectief kunnen zetten.

Het eerste contact met Mirjam voelde meteen heel goed; ruimte en tijd, rust, geen enkel oordeel. Ik moest even wennen aan de ervaring dat het nu om mij draaide. We gingen aan de slag met de ZKM-methode waarbij allerlei herinneringen voorbijkwamen. Deze werden gekoppeld aan verschillende emoties, zowel fijne als minder fijne.

De manier waarop Mirjam middels deze methode, met de juiste vraagstellingen, linken legde, inzichten schepte en zaken verhelderde was heel bijzonder. Situaties en patronen van vroeger bleken heldere raakvlakken te hebben met gebeurtenissen en situaties van nu. Ik was een beetje huiverig voor het idee dat alles heel zwaar zou worden benaderd en uitgediept. Maar het tegendeel bleek waar. Met een traan maar zeker ook de nodige humor, heeft Mirjam mij zelf leren inzien waar en op welke manier ik situaties anders kan ervaren, voelen en benaderen. Voor mij betekende dit al vrij snel een verschuiving van een kwetsbaar gevoel naar meer in mijn kracht komen. Ik maakte dat proces wel heel bewust door. Ook voor de mensen om mij heen was dit zichtbaar.

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft kan ik nu vanuit mijn kracht inzetten en niet vanuit angst. Ik merk dat ik nu nog geregeld enkele ‘kernzinnen’ van Mirjam voor mezelf herhaal, wat telkens weer opnieuw helpend is.

Hoewel de insteek lag bij mijn werksituatie, heeft het natuurlijk ook een positieve wisselwerking in het privéleven. En zijn de tools ook hier bruikbaar.

Ik ben erg dankbaar dat ik dit traject bij Mirjam heb mogen volgen. Ik zou het iedereen gunnen!
Nogmaals, dankjewel, Mirjam!

Margriet | Leerkracht Basisonderwijs

'Ze helpen het team echt een stap verder'

Mirjam heeft, samen met Mirte, al een aantal van onze onderwijsteams op zeer positieve en constructieve wijze ondersteund. Door de diverse oefeningen, werkvormen, een gedeelte video-interactiebegeleiding en gesprekstechnieken geven ze een team inzicht in het persoonlijk functioneren, de ongeschreven regels in het team en helpen ze het team echt een stap verder. Ze weten dit alles te realiseren in een prettige, open en veilige sfeer. Ik heb het ervaren als zeer waardevolle begeleiding door prettige en kundige coaches.

Rob Hermans | Teammanager BBL opleidingen Gilde Zorgcollege

'Het zichtbaar worden van gezamenlijke waarden en doelen, en het benutten van verschillen'

In mijn team lag de focus op verschillen en hadden oude conflicten een grote impact op de samenwerking en het groepsproces. Tijdens het teamtraject van Horizonte hebben Mirthe en Mirjam de teamleden én mezelf in groepssessies en individuele gesprekken een spiegel voorgehouden en aan het denken gezet. Hiervoor creëerde ze een veilige omgeving waardoor teamleden zich openstelden naar elkaar. Dit heeft geresulteerd in het zichtbaar worden van gezamenlijke waarden en doelen, en het benutten van verschillen. Als teamleider heb ik in de bijbehorende coaching voor mij als teamleider aan Mirjam veel steun gehad. Van even sparren hoe ik een situatie het beste kon aanpakken, tot samen achteraf reflecteren en het zichtbaar maken van gedragspatronen. Na elk gesprek was ik geïnspireerd en voelde ik mij krachtiger.

Sanne | Teamleider van professionals in de langdurige zorg

'Ik heb de regie weer terug'

Op een gegeven moment raakte ik de controle (of zoals Mirjam zo mooi zegt: de regie) over mijn werkzaamheden kwijt. Er gebeurde heel veel op mijn afdeling en op een gegeven moment raakte ik de draad kwijt.

Ik werd geleefd door de waan van de dag, maar kreeg eigenlijk niks meer af. Mijn leidinggevende heeft me een traject bij Mirjam aangeraden. Van tevoren had ik wat recensies gelezen. Ik had wel nog wat bedenkingen: hoe kan iemand zo snel veranderingen te weeg brengen?

Niks is minder waar: na een half jaar heb ik het meeste weer op de rails, kan ik de druk aan en overzicht houden. Ik merk dat ik zekerder ben geworden en straal dit ook uit. Ik ben minder gejaagd. En, natuurlijk val je weleens terug, maar ook daarvoor heeft Mirjam tips gegeven hoe daarmee om te gaan. Ik snap nu hoe zaken werken in je hoofd en kan makkelijker afstand nemen/relativeren. Af en toe mijn ‘mantra’ hardop zeggen “het is maar werk” helpt echt! En, wat ook zeker helpt: vertragen: dit woord is zo vaak gevallen dat het erin geslepen zit.

De gesprekken waren zeer prettig, in een goede en ontspannen sfeer.
Bedankt, Mirjam!

Teamleider

Icon wit

'Altijd praktijkgericht en ruimte voor mijn eigen verhaal'

Dankjewel Mirjam voor je coaching. Het was een heel waardevol proces. Met een lach en een traan de sessies beleefd. Altijd praktijkgericht en ruimte voor mijn eigen verhaal. Wat fijn dat ik nu geschikte tools heb om het zelf te kunnen.

Leerkracht primair onderwijs | Stichting Movare

'Het heeft me de moed gegeven mezelf te accepteren'

Bij de eindevaluatie, na een samenwerking Horizonte coaching van bijna een jaar met Mirjam, las ik een gedicht voor. Het is voor mij de weerspiegeling en het (tussen)resultaat van een zoektocht naar mij ZELF in relatie tot mijn omgeving, de ANDER. Niet dat deze zoektocht nu ‘af’ is. Mirjam heeft mij wel, (in tegenstelling tot wat ik eerst dacht: “een paar gesprekjes”) de tools in handen gegeven om naar mijn ZELF te kijken, moed te tonen om mij ZELF fouten te zien maken, onzeker te mogen zijn, tegenslagen te incasseren en successen te vieren.

DE ZKM-methode zou ik iedereen gunnen die deZELFde zoektocht wil aangaan. Of het nu vanuit privé- en/of werk gerelateerd perspectief is. Het heeft mij deze moed gegeven om te accepteren ‘wie ik ben’ en waarom.

Bert | Werkzaam bij een onderwijsinstelling

cropped-O.png

'Ik ben zover dat ik de overige stappen zelf kan zetten'

Ik ben bij Horizonte terechtgekomen vanwege een drukke baan en daarnaast zorgen voor een zieke partner wat een sterke wissel op mij begon te trekken.

Via ZKM coaching heb ik meer inzicht gekregen in wat belangrijk voor mij is en hoe ik een betere balans in mijn leven kan krijgen. De focus was bij mij sterk gericht op de ‘Ander’ en het denken. Mirjam heeft mij geleerd dat het belangrijk is dat er ook voldoende focus moet zijn voor mijn ‘Zelf’ en het voelen en genieten. Mirjam heeft mij hiervoor handvaten aangereikt en geholpen om er invulling aan te geven. Ook heeft ze mij kennis laten maken met ACT (Acceptance and Commitment Therapie), een methodiek die mij erg aansprak. Dankzij de hulp van Mirjam heb ik al een aantal belangrijke stappen gezet. En ben ik ook zover dat ik de overige stappen zelf kan zetten.

Bij de start van het coaching traject gaf de bedrijfsarts aan dat ik het coaching traject moest zien als een cadeautje. Op dat moment voelde dat niet zo. Maar achteraf gezien is dit inderdaad een heel mooi cadeau. Het heeft mij verrijkt. En de samenwerking met Mirjam was erg fijn, ik voelde me meteen bij haar op mijn gemak. Mirjam weet feilloos de pijnpunten boven tafel te krijgen, ze oordeelt niet maar is vooral helpend. Ze levert hulp op maat. Ik zou iedereen zo’n mooi cadeau toewensen.

Manager ICT bij een Zorgorganisatie

'Eindelijk concrete tips waar ik echt iets mee kon'

Ik ben teamleider in de zorg en bij Horizonte terecht gekomen vanwege een burn-out. De hulp die ik daar kreeg was heerlijk praktisch! Eindelijk concrete tips waar ik echt iets mee kon. Mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen waren totaal weg, maar door de hulp bij Horizonte kon ik deze weer gaan opbouwen en voelde ik me steeds krachtiger worden. De hulp die ik daar gekregen heb was echt waardevol en helpend in mijn proces en maakt dat ik nu weer heerlijk terug ben in mijn werk.

Kim | Teamleider in de zorg

Icon wit

'Van individuen naar een hecht team'

Ons team bestaat uit professionals met veelal jarenlange ervaring in de informele zorg. Allemaal mensen die hun werk met heel hun hart doen maar het moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen, elkaar feedback te geven en een succesje te gunnen want ‘zo doe ik het al jaren’. Kortom allemaal prachtige individuen maar geen écht team. Om de toekomst aan te kunnen moest dat veranderen. We wilden leren elkaar meer te zien, te waarderen en te respecteren en te kijken naar waarom iemand zo is als hij is en niet meteen oordelen. Er moest een open cultuur geïntroduceerd worden waarbij feedback geen aanval is op de persoon maar een hulpmiddel om te groeien.

Met veel invoelend vermogen, een effectieve methodiek en met de competentie om de vinger ‘elegant’ op de zere plek te leggen, hebben Mirjam Hermsen en Mirjam Sibbel ons geholpen om een nieuwe richting in te slaan. Er is meer aandacht voor elkaar ontstaan, ruimte om te luisteren en niet meteen te oordelen. Er is een groter gevoel van ‘samen’ ontstaan met respect voor ieders eigenheid. Dat gaan we koste wat kost vasthouden want ieder voelt het resultaat dagdagelijks in zijn functioneren en het team is klaar voor de, in onze branche zeker, roerige tijden. Dank voor de ondersteuning en het geloof in ons clubje.

Angèle van Kasteren | Manager CIZOP

'Van controle naar regie'

Na een incident op mijn school, bleek dat ik was vastgelopen in… mezelf. Door het bestuur van onze onderwijsstichting kwam ik bij Horizonte terecht en na een kennismakingsgesprek met Mirjam begonnen we aan de sessies.                      

Deze waren tegelijkertijd intensief als ontspannend; ik bemerkte bij mezelf dat ik uitzag naar de volgende keer en dat ik telkens met een goed gevoel naar huis reed. En dat voor iemand die niet graag over zichzelf nadacht of bij zichzelf stil stond! Want dat is wat Mirjam mij geleerd heeft: zelfreflectie en het herkennen, accepteren en omgaan met mijn gevoelens. Op een zeer deskundige wijze heeft ze mij méér over mezelf geleerd dan ik in de 56 jaar daarvoor gedaan heb en heeft ze ervoor gezorgd dat ik weer rust in mezelf heb en niet meer alles onder controle hoef te hebben. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat ik mijn leerlingen meer ruimte geef om zich op een prettige wijze te ontwikkelen, hetgeen mijn taak is.

Ik gun iedereen een dergelijke coach die op een zeer professionele wijze én met humor, weer voor uitzicht zorgt.

Mirjam, bedankt hiervoor!

 

René | Leerkracht Basisonderwijs

cropped-O.png

'Ik geef beter mijn grenzen aan en durf te kiezen voor mezelf'

Bij de start van de ZKM-coaching had ik nog geen specifieke hulpvraag. Wel merkte ik dat mijn “emmertje overliep”, dat het allemaal te veel werd en ik geen plezier meer had in mijn werk. Ik wilde te weten komen wat ik eraan kon doen om beter om te gaan met de werkdruk, met mijn eigen emoties en gevoeligheid op bepaalde momenten en of ik überhaupt nog wel in het onderwijs wilde werken.

Ik heb mezelf beter leren kennen en vooral ook leren begrijpen. Ik begreep niet waar mijn emoties vandaan kwamen, waarom ik in bepaalde situaties zo ontzettend gevoelig reageerde en waarom een normale werkdag vaak al te veel voor me was waardoor ik aan het einde van de dag geen energie meer had. Ik ben erachter gekomen waar dit vandaan komt en vooral ook hoe ik er mee om kan gaan of zelfs kan voorkomen dat het zo ver komt. Ik geef beter mijn grenzen aan en durf te kiezen voor mezelf. Vanuit mijn (werk)omgeving hoor ik dat ik meer ontspannen overkom, dat ik assertiever ben geworden en meer van mezelf laat horen.

Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen en dat ik er ook voor ben gegaan. In eerste instantie had ik nog mijn twijfels, maar vanaf de eerste keer dat ik bij Mirjam binnenkwam voelde het goed. Zelf wist ik niet zo goed te formuleren wat nou eigenlijk mijn hulpvraag was, maar Mirjam wist meteen op het juiste in te steken waardoor ik direct het gevoel had dat ze begreep waar het “probleem” zat en waarvoor ik bij haar kwam.
Ik weet dat ik de dingen ooit erger zie/voel dan een ander en bij Mirjam was dit oké, zij heeft mij op geen enkel moment het gevoel gegeven dat ik overdrijf, me aanstel of iets geks zei; alles kon besproken worden. Ik weet dat ik genoeg coaching heb gehad en dat ik het nu zelf kan, maar ik ga het fijne contact wel missen! Mirjam is echt goud waard. Ik ben blij en dankbaar dat ik bij haar mocht komen en ik gun eigenlijk gewoon iedereen zo’n fijn persoon om mee te kunnen praten en hierdoor jezelf beter te leren kennen.

Eva | Leerkracht Basisonderwijs

'Via confronterende, maar respectvolle vragen werden overtuigingen en gedragspatronen met de nodige humor besproken'

Met een zware burn-out ben ik, via mijn werkgever, bij Mirjam terecht gekomen. Het werd voor mij een zoektocht naar mezelf; waar kan ik van genieten…, wat vind ik belangrijk…, wat wil ik bijdragen in het leven…, welke keuzes maak ik…? Daarbij heeft Mirjam op adequate wijze gebruik gemaakt van verschillende technieken.

We zijn gestart met het ZKM-traject, waarin snel naar voren kwam dat ik de “ander” belangrijker vond dan mijn “zelf”. Iets wat ik eigenlijk wel wist, nooit wilde zien en zeker niet naar handelde. Via confronterende, maar respectvolle vragen werden overtuigingen en gedragspatronen met de nodige humor besproken.

De waarden die via de ACT-methodiek geformuleerd zijn, maken het mogelijk om op acties te reflecteren en van daaruit lukt het om bewust keuzes te maken. Mooi is dat ook naar voren komt dat je hier met de nodige mildheid naar mag kijken. Want soms lukt iets vooraf en meteen, en soms denk je achteraf…… mmm, was dit de juiste keuze die ik heb gemaakt?

De gebruikte literatuur “Nooit meer burn-out!” helpt dat je via de stappen basis-bewust-bekwaam signalen en valkuilen herkent en je acties richting geeft. Soms met vallen en opstaan, maar het geeft handvatten om verder te kunnen. Ook het boek “ik Ken mijn ikken” verheldert waarom je handelt, verhoogt het reflecterend vermogen en hoe je daar vervolgens invloed op kunt uitoefenen.

Tot slot wil ik de meditatie-oefeningen van Uit je hoofd – In je lijf noemen, die dagelijks rust en verheldering bieden en één van de ankers zijn waar ik op vaar.

De combinatie van dit alles maakt dat ik veel tools heb om dagelijks, concreet te gebruiken en zeker op momenten dat mijn “zelf” zich even teveel laat overrulen door de “ander”.

Het mooie van de begeleiding van Mirjam is haar vermogen om op een heldere manier zaken voor het voetlicht te brengen en om verschillende methodieken en boeken te combineren met hetgeen er speelt. Ze spits haar begeleiding toe op de persoon zoals hij is, zodat deze zich te allen tijde gerespecteerd voelt, en handvatten krijgt om verder te kunnen.

Dank je wel Mirjam voor datgene wat aan mijn leven hebt toegevoegd!

Hanneke | MT-/IB-er in het Speciaal Basisonderwijs

'Dankzij dit traject heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen'

Ik ben leerkracht basisonderwijs en ben bij Mirjam terecht gekomen vanwege een burn-out. Toen ik startte bij Mirjam, had ik eigenlijk geen concrete vraag. Ik zat al een lange tijd niet lekker in mijn vel, maar de hoge werkdruk op dat moment was de druppel.

Al eerder heb ik hulp mogen ontvangen voor mijn gevoeligheid, lage zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Bij Mirjam kreeg ik praktische tips waar ik écht iets mee kon en waardoor ik ook echt ervaarde hoe het ook anders kan. Zonder precies te weten wat mijn vraag was, wist Mirjam goed in te spelen op mijn emoties, mijn recente ervaringen en dagelijkse bezigheden. Ik weet nu beter wie ik ben en waar ik voor sta. Ik durf mijn grenzen aan te geven en ‘nee’ te zeggen. Ik heb weer zin in het leven! De tips en quotes die ik heb meegekregen pas ik nog steeds dagelijks toe. Ik ben erg dankbaar dat ik dit traject met Mirjam heb mogen doorlopen en gun iedereen zo’n fijne coach!

Linda | Leerkracht Basisonderwijs

Icon wit

'De oude’ ben ik nooit meer geworden en gelukkig maar!'

Mirjam was de juiste persoon voor mij op een dieptepunt in mijn leven. Ik was leerkracht en kreeg een burn-out. Zo snel mogelijk weer ‘de oude’ worden, dat was mijn doel. Toen mijn leidinggevende me adviseerde om eens met Mirjam in gesprek te gaan, greep ik die mogelijkheid met beide handen aan. Gelukkig had ik direct een goede klik met Mirjam en ik besloot het ZKM-traject te gaan volgen in combinatie met de online training ‘Uit Je Hoofd, In Je Lijf

Het ZKM-traject was erg confronterend voor me. Ik kwam er al snel achter dat dit wel eens een lang proces kon worden en dat ik oude patronen moest leren doorbreken om verder te kunnen. Het zou niet ‘even snel’ opgelost worden. Er werden verschillende onverwerkte situaties uit het verleden besproken, waardoor het ontstaan van mijn vaste patronen opgehelderd werd.

Mirjam luisterde met aandacht naar mijn verhaal, toonde begrip en hielp me minder kritisch op mezelf te zijn. Mirjam is scherp: bepaalde uitspraken die je doet filtert ze eruit en herhaalt ze tijdens een gesprek, zodat je hier niet aan voorbij kunt gaan. Ze laat je dieper nadenken over de herkomst van deze uitspraken en helpt je uit te zoeken welke gedachtes en denkbeelden hieraan ten grondslag liggen. Dit kan erg confronterend zijn, maar Mirjam doet dit zeer kundig en tactvol. Op deze manier heeft ze me geleerd om minder streng voor mezelf te zijn, minder hard te oordelen en om met compassie naar mezelf te kijken. Met de training ‘Uit Je Hoofd, In Je Lijf’ leerde ik om weer tot rust te komen en alert te zijn op signalen die mijn lijf me geeft bij stress of negatieve gedachten.

Het traject en de begeleiding van Mirjam hebben voor mij echt een enorme verandering teweeg gebracht. Ik zie het als een kantelpunt in mijn leven. ‘De oude’ ben ik nooit meer geworden en gelukkig maar! Door mijn veranderde levenshouding ervaar ik nu veel meer innerlijke rust, zelfkennis en zelfvertrouwen. Tijdens het traject kwam ik er achter dat mijn werk in het onderwijs me niet genoeg voldoening meer gaf. Ik had een carrièreswitch wel eerder overwogen, maar nooit durven maken. Gelukkig vond ik nu wèl de kracht om ervoor te gaan en dat heeft me een enorm leuke baan opgeleverd. Ik ben Mirjam ontzettend dankbaar en gun iedereen een traject bij Horizonte!

Marleen | Coördinator

'De dingen die ik heb geleerd, kan ik nog steeds dagelijks toepassen'

Ik ben via mijn werkgever bij Horizonte terecht gekomen. Samen met Mirjam ben ik begonnen aan het ZKM traject. Tijdens dit traject heb ik geleerd dat een persoon meerdere ‘ikken’ heeft. Echter zat bij mij constant de perfectionist aan het stuur. 

Tijdens het ZKM traject ben ik op zoek gegaan naar mijn andere ‘ikken’, door samen met Mirjam te praten over mijn ontwikkeling in de afgelopen jaren. Aan de hand van de informatie die ik over die periode verzameld heb, ben ik weer gaan voelen hoe ik in het leven sta. Door te handelen vanuit mijn gevoel heb ik persoonlijke en werk gerelateerde doelen geformuleerd. Vervolgens ben ik bewust met deze doelen aan de slag gegaan en tijdens de gesprekken met Mirjam heb ik  het bereiken van de doelen geëvalueerd. Door dit proces vast te houden ben ik me inmiddels heel bewust van mijn eigen handelen en hoe ik mijn handelen zelf kan beïnvloeden. 

Het ZKM traject met begeleiding van Mirjam is precies op het juiste moment in mijn leven gekomen. De dingen die ik geleerd heb, kan ik nog steeds dagelijks toepassen.

Teamleider | Woongoed2000

cropped-O.png

'Ik ben er sterker uitgekomen en kan werk en privé nu veel beter gescheiden houden'

Sinds 2 jaar ben ik teamleider van een team thuiszorg, waarbij ik leiding geef aan medewerkers verzorging en verpleging en huishoudelijke verzorging. Gedurende de tijd van mijn nieuwe functie raakte ik meer en meer de balans kwijt over mijn privé leven en mijn werk. Ik was vooral en bijna alleen maar met mijn werk bezig, waardoor ik met name privé hier veel last van had.

Na een informatief gesprek met Mirjam sprak mij de werkwijze van Horizonte erg aan en voelde het meteen goed om aan de slag te gaan met een coachingstraject bij Horizonte. Mijn ervaring met het traject is positief. Ik heb mezelf weer teruggevonden en weet waarom ik dingen doe zoals ik ze altijd deed. Dit heeft mij veel bezig gehouden het afgelopen half jaar. Ik ben er sterker uitgekomen en kan werk en privé nu veel beter gescheiden houden.

Het voelt als een bevrijding om weer te kunnen genieten van alles om me heen.

Marlene | Manager Thuiszorg

'Het lukte Mirjam om een sfeer van veiligheid en harmonie te creëren waardoor ieder ook echt met zichzelf aan de slag kon'

Met plezier heb ik de workshops “Ik & mijn loopbaan” gevolgd. Binnen een aantal bijeenkomsten werd me duidelijk: wie ik ben, wat ik kan, analyse van de doorlopen loopbaan en vooral waar word ik blij van. Het focussen op jezelf met verschillende werkvormen brachten inzicht.

Hoewel we in een zeer gevarieerde groep zaten wist Mirjam iedereen op maat te bedienen. Daarbij werd er vooral gekeken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Het lukte Mirjam om een sfeer van veiligheid en harmonie te creëren waardoor ieder ook echt met zichzelf aan de slag kon.

Behalve spiegelend ook een erg praktische workshop. Ik ga verder met een modern en up to date C.V. en heb me aangesloten bij LinkedIn. Ook als je niet opzoek bent naar een nieuwe baan een geweldige workshop om even stil te staan bij waar je staat en hoe je verder wilt.

Ans | VSV-Coach ROC Gilde

'Vanuit mijn functie zie ik échte gedragsveranderingen bij medewerkers'

Vanuit mijn functie als Stafmedewerker HRM bij MeerderWeert, stichting primair onderwijs Weert/NederWeert heb ik kennis gemaakt met Horizonte coaching & advies. In de afgelopen jaren is deze kennismaking uitgegroeid tot een zeer aangename samenwerking.

Door de doorgevoerde veranderingen, formatiekrapte en steeds strenger wordende eisen binnen het onderwijs kampen helaas steeds meer van onze medewerkers met een hoge werkdruk en vragen als “hoe kan ik hiermee om gaan”? en ” hoe kan ik mij persoonlijk blijven ontwikkelen”? De coaches van Horizonte kunnen als geen ander, met deze medewerkers op ‘onderzoeksreis’ gaan naar waar dit gevoel vandaan komt en hoe er een gedragsverandering kan plaats vinden om dit gevoel kwijt te raken. Zij spiegelen medewerkers op een manier waarbij ze mogen ‘binnen’ komen bij de ander. Medewerkers voelen zich veilig en stellen zich daarom open (en dus vaak kwetsbaar) op. Zij gaan confrontaties aan daar waar nodig, altijd met respect en duidelijke boodschap. Vanuit mijn functie zie ik échte gedragsveranderingen bij medewerkers. Zij hebben stof tot nadenken gekregen en zijn hier concreet mee aan de slag gegaan. Een mooi proces om vanuit de zijlijn te mogen observeren.

Ik hoor geregeld terug van medewerkers dat ze een ZKM-traject bij Horizonte als een cadeautje hebben ervaren. Weliswaar een cadeautje waar veel laagjes papier omheen zitten en wat moeite kost om uit te pakken, maar na het uitpakken een super cadeau is. Een cadeautje dat je iedereen gunt. Horizonte heeft de afgelopen jaren reeds diverse medewerkers geholpen in het terug vinden van hun kracht en zichzelf waardoor dat zij weer  plezier in hun werk hebben. Ook voor de toekomst weet ik zeker dat Horizonte veel voor ons blijft betekenen en we onze prettige samenwerking voortzetten.

Stafmederwerker HRM Meerderweert

'Er is bijzonder veel rust in mijn hoofd gekomen en heb ik ook de rust in mezelf kunnen vinden'

Door het traject bij Horizont is er bijzonder veel rust in mijn hoofd gekomen en heb ik ook de rust in mezelf kunnen vinden. Ben niet alleen maar bezig met problemen, maar leef meer in het moment. Daarnaast heb ik mijzelf als persoon meer centraal gesteld. Dit gedrag straal ik uit naar mijn omgeving. Ik sta open voor personen en ontmoetingen, dit was voorheen ondenkbaar. Door het herkennen en erkennen van situaties en meer in contact met mijn gevoel te staan, krijg ik ontzettend veel terug van mijn naaste omgeving. Kortom: ik ben het leven meer gaan waarderen!

Andy | Senior Consultant Woningbouwcoöperatie

cropped-O.png

'Op een positieve manier heb ik geleerd hoe om te gaan met weerstand en tegenslag'

Nadat ik als directeur op een basisschool was vastgelopen in innovatietrajecten en cultuurveranderingen, heeft Mirjam mij, met behulp van het ZKM traject, weer een beter beeld gegeven van mijn (on)mogelijkheden.

Zij weet je op een professionele manier om je valkuilen heen te loodsen, zonder ze te ontkennen en je weer geloof in jezelf terug te geven. Op een positieve manier heb ik geleerd hoe om te gaan met weerstand en tegenslag. Uiteindelijk moest ik het natuurlijk wel zelf doen, maar Mirjam heeft, door de goede vragen te stellen en aanwijzingen op het juiste moment aan te dragen, daar een heel grote helpende hand geboden.

Het ZKM traject was iets wat je iedereen zou gunnen. Het geeft zoveel duidelijkheid over wie je bent en hoe dat zo gekomen is, dat je echt in jezelf gaat geloven en vanzelf beter gaat functioneren.

Mirjam had direct mijn vertrouwen gewonnen. Het voelde heel prettig om naar haar toe te gaan. Het traject heeft me veel gebracht en toen het was afgerond en positief geëvalueerd hoefde ik niet lang na te denken over de vraag wie ik als coach wilde bij mijn outplacementtraject.

Ook tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt stond ze me bij met raad en daad. Ik kon haar ten allen tijden om advies vragen en ook bij tegenslagen wist ze me toch weer de positieve kanten te laten zien.

Directeur Primair Onderwijs

'Ik vond de kracht om de juiste stap te zetten'

Al een aantal jaren voelde ik me niet helemaal prettig in mijn werkomgeving. Middels de spiegel die Mirjam mij in een ZKM-traject voorhield ontdekte ik mijn eigen rol in deze situatie, maar ik leerde ook onderkennen dat, als je een omgeving niet kunt veranderen, je van omgeving moet veranderen.

Ik heb die stap gezet, heb nu geen vaste werkplek meer maar ben als vervanger overal inzetbaar. Ik heb me met hulp van Mirjam ontwikkeld tot iemand die het niet meer erg vindt als ze iets (nog) niet weet of kan. Hulp vragen betekent hulp krijgen en je verder ontwikkelen. En als het wel lukt, kan ik nu ook oprecht trots zijn op mezelf!

Het is niet altijd makkelijk, maar ik leer verder. En ik heb geen moment spijt gehad van de stap die ik heb gezet.

Willy | Leerkracht Basisonderwijs

Icon wit
Scroll naar boven