ZKM Teaminzichten

ZKM Teaminzichten is een instrument voor organisaties dat eenvoudig en genuanceerd teamprocessen in kaart brengt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke ZelfkennisMethode waarmee complexe menselijke vraagstukken worden verhelderd.

Het functioneren van het team wordt gedragen door de afzonderlijke teamleden. Als een teamlid niet voldoende kan bijdragen of zich onvoldoende verbonden voelt met het team heeft dit invloed op het teampresteren. Als dit voor meerdere teamleden geldt, wordt die invloed alleen maar groter. Met behulp van ZKM Teaminzichten worden zowel de individuele- als teampatronen zichtbaar. Als deze stimulerende- en belemmerende patronen bekend zijn, gaat het team vervolgens zowel individueel als collectief aan de slag om de belemmerende patronen te doorbreken en de werking van de stimulerende patronen te intensiveren.

Wanneer zet je ZKM Teaminzichten in?

Escape Room_3.2.2 (1)

Onze visie

Met teaminzichten hebben we als doel (oude) teamverhalen zo zichtbaar te maken, dat je ze kunt vastpakken. Door een verhaal vast te pakken, te onderzoeken en zichtbaar te maken vervliegt een verhaal minder en kan ieder teamlid er op zijn/haar manier naar kijken. Ieders persoonlijke ervaringen en manier van kijken naar een verhaal in het hier en nu creëert verbinding en begrip. Hierdoor ontstaat er ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag of andere oplossingen.

Door dit op deze manier te doen is er persoonlijke en collectieve aandacht voor triggers. Het team kan elkaar stimuleren om tot groei en verbinding te komen. Hoe triggeren teamverhalen jouw persoonlijke verhalen en hoe beïnvloed jouw persoonlijk verhaal de team dynamiek?

Het is van belang om te weten waar je met elkaar naar toe wil. Op die manier is het team steeds meer in staat om belemmerend gedrag om te zetten naar effectief gedrag. Dit nieuwe gedrag moet geleefd gaan worden. Herken elkaars belemmeringen zodat je elkaar kunt helpen en complimenteren in de nieuwe beweging.

Wat levert het op?

Wat levert het op?

Met ZKM Teaminzichten wordt in korte tijd duidelijk:

Stappen in ZKM Teaminzichten

ZKM Teaminzichten bestaat uit verschillende stappen:

01

Inventarisatiefase (gezamenlijk)

We verzamelen de ‘diepere verhalen’ in de organisatie, van het team of individuen. Deze worden geformuleerd in kernzinnen, eventueel aangevuld met persoonlijke zinnen.

02

Scoren (individueel)

Alle deelnemers scoren vervolgens individueel, via een online programma, de kernzinnen aan de hand van een gevalideerde gevoelslijst.

03

Uitkomsten

De uitkomsten worden besproken, individueel en/of gezamenlijk. Er wordt uitleg gegeven over de rapportage en analyse. Ieder teamlid krijgt inzicht in de eigen individuele score en kan dit naast de gemiddelde teamscore leggen.

04

Nagesprekken

We gaan met elkaar in dialoog. Inzichten worden vastgesteld en er wordt een gezamenlijk actiepuntenplan geformuleerd. In dit plan wordt aangegeven waar het team aan gaat werken en wat ieder teamlid nodig heeft van de leidinggevende en de teamleden om verandering te kunnen verwezenlijken.

05

Evalueren & Reflecteren

We evalueren en reflecteren de voortgang en waar nodig wordt het actiepuntenplan bijgesteld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Onze start is vaak een gesprek met de leidinggevende. Er wordt bekeken welke begeleiding, training of expertise de leidinggevende of het management nodig heeft om het team te begeleiden in het proces.

Samen met een aantal ambassadeurs wordt bepaald welke vorm, volgorde en inhoud het teamtraject gaat krijgen. Tijdens teambijeenkomsten krijgen we inzicht in de onderlinge samenwerking en ieders bijdrage daarin. Middels individuele gesprekken gaan we het persoonlijke verhaal duidelijk krijgen. Wat zijn triggers en belemmeringen? Vervolgens wordt de persoonlijke bijdrage aan de teamontwikkeling concreet gemaakt.   

Scroll naar boven