Vruchtbare samenwerking in het onderwijs met de ZKM als basis.

Het nieuwe ZKM- magazine, het vakblad voor ZKM- beoefenaars, heeft als thema; ‘Verhaal halen in het onderwijs‘. Samen met mijn collega Mirjam Sibbel hebben wij in 3 artikelen onze ervaring met het inzetten van de ZKM (de Zelfkennismethode) in het onderwijs beschreven. In het eerste artikel beschrijven we samen met Ineke Doré van Stiching Primair Onderwijs Meerderweert hoe we in de afgelopen jaren intensief hebben samengewerkt vanuit 2 belangrijke vragen:

1. Hoe kunnen we coaching in een eerder stadium inzetten zodat coaching gezien wordt als een investering in jezelf in plaats van een maatregel van de organisatie vanuit ziekte of disfunctioneren? Oftewel; hoe maken we de beweging van curatief naar preventief inzetten van coaching?
2. Hoe kunnen we de opbrengsten van de coachingstrajecten inzetten voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking binnen de school. Oftewel; hoe kunnen we van individueel naar meer collectief leren?

Lees verder hoe we dit hebben aangepakt! Samenwerken met zkm als basis

Scroll naar boven